Παρασκευή, Ιούνιος 14, 2024
Text Size

Αναζήτηση

Αερίου

Μονοβάθμιος καυστήρας Αερίου -Σείρα Gulliver BS/RS

1bs_icon

Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER BS & GULLIVER RS
είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης
και έχουν αυτόματο ηλεκτρικό ντάμπερ αέρα για πρόσθετη
οικονομία στο καύσιμο.

Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER BS είναι χαμηλών
εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Low NOx) και πιστοποιημένοι,
σύμφωνα με τα αυστηρότερα όρια εκπομπών των Ελβετικών
προδιαγραφών BUWAL-LRV 92 και ΒlmSchV 1996.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών GULLIVER BS & GULLIVER RS είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.
Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.


Tύπος
Ισχύς Kw
BS 1
16,0 ÷ 52,0
BS 2
35,0 ÷ 91,0
BS 3
65,0 ÷ 189,0
BS 4
110,0 ÷ 246,0


RS 5
160,0 ÷ 330,0
   

Διβάθμιοι καυστήρες Αερίου - Σείρα Gulliver BS D, RS D

11bsd_icon

Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER BS/D & GULLIVER RS/D
είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης
και έχουν αυτόματο ηλεκτρικό ντάμπερ αέρα για πρόσθετη
οικονομία στο καύσιμο.

Οι καυστήρες της σειράς GULLIVER BS/D είναι χαμηλών
εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Low NOx) και πιστοποιημένοι,
σύμφωνα με τα αυστηρότερα όρια εκπομπών των Ελβετικών
προδιαγραφών BUWAL-LRV 92 και ΒlmSchV 1996.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών GULLIVER BS/D & GULLIVER RS/D είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.
Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Tύπος
Ισχύς Kw
BS 1 D
16,0 / 19,0 ÷ 52,0 kW
BS 2 D
35,0 / 40,0 ÷ 91,0 kW
BS 3 D
65,0 / 75,0 ÷ 189,0 kW
BS 4 D
110,0 / 140,0 ÷ 246,0 kW


RS 5 D
160,0 / 208,0 ÷ 345,0 kW
   

Μονοβάθμιοι καυστήρες Αερίου - Σείρα RS/1

111RS_MZ1

Η σειρά RS/1 έχει αναβαθμιστεί με την εισαγωγή των νέων μοντέλων RS/1 MZ ώστε να καλυφθεί το πεδίο χαμηλής ισχύος με νέους μικρότερων διαστάσεων και βάρους .Οι καυστήρες των σειρών RS /1 MZ είναι μονοβάθμιας λειτουργίας και είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, λέβητες διαθερμικού λαδιού καθώς και για φούρνους.

Οι νέοι καυστήρες διαθέτουν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας . Τα πτερύγια εμπρόσθιας καμπυλότητας επιτρέπουν υψηλή απόδοση παρά τις μικρές τους διαστάσεις.

• Ισχύ ηλεκτροκινητήρα ανεμιστήρα :300-420 W
• Στάθμη θορύβου :~77 dB(A)

Η χρήση ενός νέου υλικού στην καυτασκευή των καυστήρων , ενισχυμένο fiberglass πολυαμιδίου , με υψηλά θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά επιτρέπει την κατασκευή καυστήρων με μειωμένες διαστάσεις και βάρος. Η κατασκευή της εμπρόσθιας βάσης του καυστήρα είναι καινοτόμος και εξασφαλίζει άριστη χωροδιάταξη για όλα τα ηλεκτρικά μέρη. Σε συνδυασμό με το νέο αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης αποφεύγεται η μεταφορά θερμότητας στα ηλεκτρικά μέρη του καυστήρα (HCS-Housing Cooling System). Οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν γίνει ακόμα πιο γρήγορες και εύκολες χάρη στους νέους βελτιωμένους ρευματοδότες , τοποθετημένους εξωτερικά του καυστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RS /1 MZ είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανoνισμούς ΕΝ 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, GAS 90/396/EEC M.D. 98/37/EEC και 92/42/EEC.

 

Tύπος
Ισχύς Kw
RS 34/1 MZ
70,0 ÷ 390,0 kW
RS 44/1 MZ
100,0 ÷ 550,0 kW
   

Διβάθμιοι καυστήρες Αερίου - Σείρα RS

13rs_icon

Οι καυστήρες της σειράς RS είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού , ατμογεννήτριες , ατμολέβητες , αερολέβητες , καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερύγια, ο οποίος επιτυγχάνει μεγαλύτερη στατική πίεση και μειωμένη στάθμη θορύβου. Φέρουν αυτόματο ηλεκτρικό ντάμπερ ολικού φραγμού του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RS είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανoνισμούς ΕΝ 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, GAS 90/396/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

 

Tύπος
Ισχύς Kw
RS 50
116,0 / 290,0 ÷ 581,0 kW
RS 70
192,0 / 465,0 ÷ 814,0 kW
RS 100
232,0 / 698,0 ÷ 1.163,0 kW
RS 130
372,0 / 930,0 ÷ 1.512,0 kW
RS 190
470,0 / 1.279,0 ÷ 2.290,0 kW
   

Καυστήρες Αερίου Αναλογικής λειτουργεας - Σείρα RS /M BLU

1rs.m_icon

Οι καυστήρες της σειράς RS /M BLU είναι χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, καλύπτοντας τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου LRV-92. Οι καυστήρες της σειράς RS /M BLU είναι διβαθμίας προοδευτικής ή εναλλακτικά (με τη χρήση ενός ελεγκτή ισχύος P.I.D.) πλήρως αναλογικής λειτουργίας και κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού.

Διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερύγια για ελαστικότερη λειτουργία και μειωμένη στάθμη θορύβου. Φέρουν ενδεικτικό πίνακα λυχνιών θέσης λειτουργίας / ανωμαλιών, καθώς και αυτόματο ηλεκτρικό ντάμπερ ολικού φραγμού του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RS / M BLU είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676, LRV 92 Norm και τις οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Tύπος
Ισχύς Kw
RS 45 /M
90,0 / 190,0 ÷ 550,0 kW
RS 68 /M
150,0 / 350,0 ÷ 860,0 kW
RS 120 /M
300,0 / 600,0 ÷ 1.300,0 kW
RS 160 /M
300,0 / 930,0 ÷ 1.860,0 kW