Πέμπτη, Ιούνιος 13, 2024
Text Size

Αναζήτηση

Μικτής Καύσεως

Μονοβάθμιοι καυστήρες Μικτής καύσης - Σείρα 40 D

40g_icon

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 D είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε παραγωγική ή ελαφρά βιομηχανική χρήση όπως φούρνους και αερολέβητες και φέρουν χειροκίνητο ντάμπερ ρύθμισης του αέρα καύσεως. Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α. ή υγραέριο. Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού μπουτόν τριών θέσεων (DIESEL - OFF - GAS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 D είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676, και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS 90/396/EEC,.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 98/37/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Tύπος
Ισχύς Kw
D 8
35,0 ÷ 100,0
D 10
80,0 ÷ 197,0
   

Διβάθμιοι καυστήρες Μικτής καύσης - Σείρα RLS

40rls_icon

Οι καυστήρες της σειράς RLS είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες,. ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού.

Οι καυστήρες της σειράς RLS διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερύγια, ο οποίος επιτυγχάνει μεγαλύτερη στατική πίεση και μειωμένη στάθμη θορύβου. Φέρουν ενδεικτικό πίνακα λυχνιών θέσης λειτουργίας/ανωμαλιών, καθώς και αυτόματο ηλεκτρικό ντάμπερ διπλής ρύθμισης ολικού φραγμού του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α. ή υγραέριο. Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού μπουτόν τριών θέσεων (DIESEL - OFF - GAS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RLS είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, EN 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, GAS 90/396/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

 

Tύπος
Ισχύς Kw
RLS 28
100,0 / 163,0 ÷ 325,0
RLS 38
116,0 / 232,0 ÷ 442,0
RLS 50
145,0 / 290,0 ÷ 581,0
RLS 70
232,0 / 465,0 ÷ 814,0
RLS 100
349,0 / 698,0 ÷ 1.163,0
RLS 30
465,0 / 930,0 ÷ 1.395,0
   

Διβάθμιοι καυστήρες Μικτής καύσης - Σείρα GI/EMME

40gm_icon

Οι καυστήρες της σειράς GI / EMME είναι κατάλληλοι για ,οποιαδήποτε χρήση σε πιεστικούς ή μη πιεστικούς λέβητες ,μεγάλης ισχύος.

Οι καυστήρες της σειράς GI / EMME διαθέτουν δυο κινητήρες (μοτέρ), ένα για την παροχή του πετρελαίου (αντλία) και ένα για την παροχή του αέρα (ανεμιστήρα). Έτσι η αντλία του πετρελαίου δεν περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καυστήρα με αέριο καύσιμο με αποτέλεσμα την παράταση της ζωής της αντλίας, καθώς και την αποφυγή κυκλοφορούντος πετρελαίου για ακόμα μεγαλύτερη ενεργητική ασφάλεια.

Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α. ή υγραέριο..Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού διακόπτη τριών θέσεων (DIESEL-OFF-GAS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς GI / EMME είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, EN 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και GAS 90/396/EEC.

Tύπος
Ισχύς Kw
GI/EMME 300
107,0 / 175,0 ÷ 332,0
GI/EMME 400
116,0 / 232,0 ÷ 465,0
GI/EMME 600
174,0 / 348,0 ÷ 665,0
GI/EMME 900
250,0 / 525,0 ÷ 922,0
   

Καυστήρες Μικτής καύσης Αναλογικής λειτουργίας - Σείρα RLS /M MX-MZ

40rls.m_icon

Οι καυστήρες της σειράς RLS /M MX είναι διβάθμιας λειτουργίας για το πετρέλαιο, ενώ για το αέριο διβάθμιας προοδευτικής ή εναλλακτικά (με τη χρήση ενός ελεγκτή P.I.D.) πλήρως αναλογικής λειτουργίας.

Είναι κατάλληλοι για λέβητες ζεστού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννητριες, ατμολέβητες, αερολέβητες καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Οι καυστήρες της σειράς RLS /M MX διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερύγια, ο οποίοςεπιτυγχάνει μεγαλύτερη στατική πίεση και μειωμένη στάθμη θορύβου.

Οι καυστήρες της σειράς RLS /M MX είναι χαμηλών εκπομπών καυσαερίων (Low NOx) για τη λειτουργία με αέριο και κλάση 2 για λειτουργία με πετρέλαιο. Εγγυούνται υψηλή απόδοση σε όλες τις πιθανές χρήσεις με πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α. Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού διακόπτη τριών θέσεων (DIESEL-OFF-GAS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RLS /M MX είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, EN 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και GAS 90/396/EEC, μηχανών 98/37 EEC και απόδοσης 92/42EEC.

Tύπος
Ισχύς Kw
RLS 68 M MX
230,0 / 350,0 ÷ 860,0
RLS 120 M MX
300,0 / 600,0 ÷ 1.200,0
RLS 160 M MX
300,0 / 930,0 ÷ 1.840,0
RLS 190 M MX
55,0 / 110,0 ÷ 2.150,0