Παρασκευή, Ιούνιος 14, 2024
Text Size

Αναζήτηση

Βιομηχανικοί

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΕΙΡΑ T.I - D.B - ER - MODUBLOC

TI_DB_ER_MODULOCΑ.   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

Οι καυστήρες διαιρούμενου τύπου αποτελούνται από ξεχωριστά κομμάτια, δηλαδή από το κεφαλή καύσης, τον ανεμιστήρα, τον ηλεκτρονικό πίνακα έλεγχου , το συγκρότημα προθέρμανσης, αν πρόκειται για καύση με μαζούτ, και τη γραμμή αερίου (gas train) για τους καυστήρες αερίου (Φ.Α ή LPG), ή τους καυστήρες μικτής (εναλλασσόμενης) καύσης.

1. Σειρά  RIELLO T.I.

Πρόκειται για την γνωστή και καταξιωμένη σειρά μοντέλων πλήρους αναλογικής λειτουργίας που διατίθεται σε πέντε (5) τύπους (T.I. 10 – 11 -12 – 13 – 14)  με χαμηλές εκπομπές ρύπων (Co, NOx, SO2) ισχύος από 1 έως 2 MW.
Τα διαθέσιμα μοντέλα καλύπτουν όλα τα είδη καύσιμου: μαζούτ, αέριο (Φ.Α ή LPG), πετρέλαιο καθώς και συνδυασμό αυτών (μικτής καύσης).

Περισσότερα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΕΙΡΑ T.I - D.B - ER - MODUBLOC