Πέμπτη, Ιούνιος 13, 2024
Text Size

Αναζήτηση

Service

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη

• Συντήρηση κλιματισμού.
• Τοποθέτηση κλιματισμού.
• Εξειδίκευση επιδιόρθωση σωληνώσεων κλιματισμού και κατασκευή σωληνώσεων after market.
• Επισκευές συμπιεστών κλιματισμού.
• Ειδικές κατασκευές .
• Πλήρη απολύμανση και καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού του αυτοκίνητου σας.
• Γνήσια ανταλλακτικά
   

Wynn's Airco-Clean