Πέμπτη, Ιούνιος 13, 2024
Text Size

Αναζήτηση

Δαπέδου-Οροφής

UV9-UU9W INVERTER

UV9-UU9W

Μονάδα δαπέδου-οροφής 9000BTU INVERTER

Ευέλικτη εγκατάσταση

Έλεγχος διεύθυνσης ροής αέρα

Υψηλότερο επίπεδο άνεσης

Έλεγχος διπλού αισθητήρα 

UV12-UU12W INVERTER

UV12-UU12W

Μονάδα δαπέδου-οροφής 12000BTU INVERTER

Ευέλικτη εγκατάσταση

Έλεγχος διεύθυνσης ροής αέρα

Υψηλότερο επίπεδο άνεσης

Έλεγχος διπλού αισθητήρα   

UV18-UU18W INVERTER

UV18-UU18W

Μονάδα δαπέδου-οροφής 18000BTU INVERTER

Ευέλικτη εγκατάσταση

Έλεγχος διεύθυνσης ροής αέρα

Υψηλότερο επίπεδο άνεσης

Έλεγχος διπλού αισθητήρα   

UV24-UU24W INVERTER

UV24-UU24W

Μονάδα δαπέδου-οροφής 24000BTU INVERTER

Ευέλικτη εγκατάσταση

Έλεγχος διεύθυνσης ροής αέρα

Υψηλότερο επίπεδο άνεσης

Έλεγχος διπλού αισθητήρα   

UV30-UU30W

UV30-UU30W

Μονάδα δαπέδου-οροφής 30000BTU INVERTER

Ευέλικτη εγκατάσταση

Έλεγχος διεύθυνσης ροής αέρα

Υψηλότερο επίπεδο άνεσης

Έλεγχος διπλού αισθητήρα