Πέμπτη, Ιούνιος 13, 2024
Text Size

Αναζήτηση

Μονώσεις

Μονώσεις

Η μόνωση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τοποθετώντας ειδικά διαμορφωμένα πάνελ και πολυεστερικά καλούπια να επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση του ωφέλιμου χώρου φόρτωσης του αυτοκινήτου.Πραγματοποιείται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.Τα πάνελ κατασκευάζονται σε μηχανές CNC και προσαρμόζονται στις πλευρές εσωτερικά του χώρου φόρτωσης με ειδικές κόλλες ώστε να δίνουν το καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα που πληρεί απόλυτα όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις.Η μόνωση στις πόρτες γίνεται με καλούπια τα οποία αφαιρούνται εύκολα σε περίπτωση εργασιών επισκευής στο αυτοκίνητο.Στα ανοίγματα των θυρών δημιουργείται δεύτερο πλαίσιο και εφαρμόζονται διπλά λάστιχα στεγανοποίησης έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι καλύτεροι συντελεστές θερμοπερατότητας.Το πάτωμα είναι ενισχυμένο για την αυξημένη αντοχή του στην τριβή και την πρόσκρουση από φορτία.