Παρασκευή, Ιούνιος 14, 2024
Text Size

Αναζήτηση

Καταγραφικά

Καταγραφικά

Οι θερμογράφοι νέας γενιάς κατασκευάζονται συμφωνά με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι ιδιαίτερα φιλικοί προς τον οδηγό – χρηστή, και διαθέτουν :

- Καταγραφή θερμοκρασιών σε 24ωρη βάση και αποθήκευση δεδομένων για τουλάχιστον δυο χρόνια.

- Εκτυπώσεις "delivery ticket" και "journey ticket" σε αριθμητική ή γραφική μορφή.

- Ειδοποίηση "alarm" σε περίπτωση απόκλισης από την επιθυμητή θερμοκρασία.

- Δυνατότητα καταγραφής ανοιγμάτων των πορτών της λειτουργίας του ψυκτικού μηχανήματος, κτλ.

- Δυνατότητα συνδυασμού με :

Α. Συστήματα "Bluetooth" για την ασύρματη μετάδοση θερμοκρασιακών δεδομένων όταν το αυτοκίνητο επιστέφει στη βάση του.
Β. Σύστημα GPS – GPES  για τη συνεχή μετάδοση θερμοκρασιακών δεδομένων καθώς και της γεωγραφικής θέσης του οχήματος.
Γ. SOFTWARE για τη αριθμητική και γραφική επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.